Eventos

La galeria dels quiets

Una novela escrita per Cristina Harster.
Intervé el periodista Gonzalo Torres.